แบบฟร์อมสั่งซื้อสินค้า

โอนเงินผ่านบัญชี : ชื่อ นายประสิทธิ์ ไชยหาวงค์

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4181698904

หรือ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 3694207956

หรือ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 4312229272