ขอเชิญร่วมประชุมการเปิดโอกาสทางธุรกิจBSY เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

ตารางประชุมประจำเดือน กันยายน 2554

"ขอเชิญพบปะผู้นำ BSY ิอาคารวังเด็ก" จันทร์ที่ 5 กันยายน 2554โปรโมชั่น BSY อีสาน

- ชวนผู้มุ่งหวังเข้างานประชุม (คนใหม่) 10 คน รับ BIO spray 50ml 1 ขวด
1 ก.พ. 2554 ถึง 31 ก.พ. 2554

- ท่องเที่ยวเมืองไทย “กาญจนบุรี” ไปกับ BSY อีสาน เที่ยว 2 วัน 1 คืน (22 เม.ย.-24 เม.ย.)
1 ก.พ. 2554 31 มี.ค. 2554
แนะนำ 5 Gold หรือ รายได้รวม 50,000 บาท

- เปิดรหัสใหม่ 1 ก.พ. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2554
Silver รับ Noni 10 ml 1 ขวด
Gold รับ BB 1 หลอด
Mobile รับ ออกซิเจน โฟม มาส์ก 1 ขวด Anti Wrinkle 1 หลอด BB 1 หลอด